Abilitazione e specializzazione sostegno in Romania, ecco la lettera di risposta del governo estero al SAESE

Bună ziua

Umare analizării dosarului dumneavoastră trimis către centrele SOLVIT Italia și România, acesta a fost închis cu concluzia că nu a fost încălcată legislația Uniunii Europene. Ministerul Educației a calificat corect modulul obținut de dvs, prin adeverinta 87677/28.11.2017 și astfel și-a îndeplinit toate obligațiile. Modulul nu este un element inclus în Directiva 2005/36/EC privind recunoașterea calificărilor profesionale și nici nu este menționat în directivă, nefiind un titlul de calificare în sensul acesteia ci doar un titlu complementar formării de bază. (obținută în Italia).

Cu stimă,

Romulus-Andrei BENA 
Consilier pentru afaceri europene

Centrul Solvit România